ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล

logo

ตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 (พ.ศ.2500) ที่สิงคโปร์และมาเลเซีย ได้ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียจนมีสาขากว่า 11 ประเทศ รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
โดยเริ่มเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2002 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Subaru, Foton, MAN, Hangcha และ Changan นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะขยายกิจการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการและจัดจำหน่ายรถยนต์และรถบรรทุกแบบครบวงจร
ปัจจุบัน ตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ในประเทศไทย มีบริษัทในเครือทั้งหมด 16 บริษัท