ภาคตะวันออก

ชลบุรี

บริษัท แอดวานซ์ ออโต คาร์ จำกัด
12/5 หมู่ 5 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร. 038-288855
E-Mail: apichart_volvo@windowslive.com
kongnatchaya@gmail.com