ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝูซิง มอเตอร์
156 หมู่ 8 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร. 052-088346, 089-434-9851
แฟ๊กซ์: 052-017949
E-Mail: sarocha2434@gmail.com