ภาคใต้

สุราษฏร์ธานี

บริษัท ธาริณีย์ อิมพอร์ต คาร์ จำกัด
35/6 หมู่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-203339
Email: tharinee.kongdee@gmail.com
Email: kongdee_garage@hotmail.com