JAC เข้ารวมงาน ในงาน Asia Cold Chain Show 2018 ไบเทค บางนา 28-30 พฤศจิกายน 2561

test1

test2

test3

งาน Asia Cold Chain Show หรือ ACCS งานแสดงสินค้าและงานสัมมนาด้านห้องเย็น การขนส่งและโลจิสติกส์เย็น ระบบขนถ่ายวัสดุเย็นและห่วงโซ่อุปทานเย็น จัดขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่ธุรกิจตลาดการขนส่งเย็นแห่งภูมิภาคอาเซียน Asia Cold Chain Show เป็นงานที่นำเสนอทุกมุมทุกด้านของอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานเย็นตั้งแต่ การออกแบบ การก่อสร้าง และการรักษาห้องเย็น ไปจนถึงการควบคุมอุณหภูมิในการขนส่ง