การรับประกัน

JAC N SERIES

*WARRANTY CONDITION การรับประกัน*

MODEL N43 N65 N85
TYPE 4 WHEELS 6 WHEELS
WARRANTY 3 YEAR OR 150,000 KM.

                *มาตรฐานการรับประกัน

                    JAC : N43 N65 และ N85
                    การรับประกัน 3 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร.
                    แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

                FREE MAINTENANCE COUPON : คูปองบำรุงรักษา ฟรีค่าแรง 5 ระยะ ทุกรุ่น