รุ่นรถ

N 43

รถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 4.3 ตัน
ราคา 749,000 บาท

n_ex2

N 65

รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 6.5 ตัน
ราคา 799,000 บาท

n65

N 85

รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 8.5 ตัน
ราคา 949,000 บาท

n85


Video Promote JAC